Manzon Allah (S.A.W) ya kasance idan zai yi buda baki yana cewa: “Zhahabaz zam’u, wabtalatil uruqu, wasabatal ajru insha Allah”. Ma’ana: “Kishirwa ta tafi, hanji…

GORAN JUMA’A 🕌🕋

April 19, 2019 0

Kyautata Ɗabi’un ka, yin hakan koyi ne da Masoyin ka Annabi Muhammad SAW. Hadisi ya inganta cikin Sahihil Bukhari da Muslim daga Sahabi Anas yace;…